1.BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši asmens duomenų tvarkymo politika nustato asmens duomenų tvarkymo tvarką ir priemones, užtikrinančias svetainės (prekės ženklo) asmens duomenų saugumą – toliau – Svetainės administratorius.

1.1 Svetainės administratorius kaip svarbiausią veiklos įgyvendinimo tikslą ir sąlygą nustato pagarbą žmogaus ir pilietinėms teisėms bei laisvėms tvarkant asmens duomenis, įskaitant privatumo teisių, asmeninių ir šeimos paslapčių apsaugą.

1.2 Ši Svetainės administratoriaus asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) taikoma visai informacijai, kurią Svetainės administratorius gali įgyti apie internetinės svetainės „BRAND.com“ lankytojus.

2. POLITIKOJE NAUDOTOS BENDROSIOS SĄVOKOS

2.1. Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas – asmens duomenų tvarkymas naudojant programinę įrangą;

2.2. Asmens duomenų blokavimas – laikinas asmens duomenų tvarkymo nutraukimas (išskyrus atvejus, kai tvarkyti reikia norint paaiškinti asmens duomenis);

2.3. Tinklapis – grafinės ir informacinės medžiagos rinkinys, taip pat kompiuterinės programos ir duomenų bazės, užtikrinančios jų prieinamumą internete pagal tinklo adresą BRAND.com;

2.4. Asmens duomenų informacinė sistema – asmens duomenų rinkinys, esantis duomenų bazėse, taip pat informacinės technologijos ir techninės priemonės, užtikrinančios asmens duomenų tvarkymą;

2.5. Asmens duomenų anonimizavimas – veiksmai, dėl kurių neįmanoma nustatyti, kuriam konkrečiam vartotojui ar kitam asmens duomenų subjektui priklauso asmens duomenys, nenaudojant papildomos informacijos;

2.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas (operacija) ar veiksmų rinkinys (operacijos), atliekami naudojant arba nenaudojant kompiuterinės įrangos, nukreiptos į asmens duomenis, įskaitant surinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimą, keitimą), atkūrimą, asmens duomenų naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, ištrynimas, sunaikinimas;

2.7. Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su apibrėžtu ar apibrėžtu Svetainės vartotoju; 2.8. Vartotojas – bet kuris svetainės BRAND.com lankytojas;

2.9. Asmens duomenų teikimas – veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis konkrečiam asmeniui ar tam tikrai asmenų grupei;

2.10. Asmens duomenų sunaikinimas – bet kokie veiksmai, dėl kurių asmens duomenys yra neatšaukiamai sunaikinami, o asmens duomenų informacinėje sistemoje tolesnis atkūrimas neįmanomas ir (arba) dėl kurių sunaikinamos materialios asmens duomenų laikmenos.

2.11. „Slapukai“ – nedidelė duomenų dalis, išsiųsta iš svetainės ir saugoma vartotojo kompiuteryje. Žiniatinklio klientas arba žiniatinklio naršyklė siunčia slapukus kaip HTTP užklausą žiniatinklio serveriui kiekvieną kartą, kai bandoma atidaryti atitinkamą svetainės puslapį.

3. SVETAINĖS ADMINISTRATORIUI GALIMA APDOROTI TOKIĄ NAUDOTOJO ASMENS INFORMACIJĄ

3.1. Anoniminių duomenų apie lankytojus rinkimas ir apdorojimas (įskaitant „slapukus“), naudojant interneto statistikos paslaugas, tokias kaip „Google Analytics“ ir kitos;

3.2. Svetainės administratorius renka šiuos duomenis:

4. ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMO TIKSLAS

4.1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas – informuoti vartotoją siunčiant el. Suteikti vartotojui prieigą prie svetainės paslaugų, informacijos ir (arba) medžiagos, suteikiančios tokias funkcijas, kurios yra įdiegtos svetainėje;

4.2. Taip pat svetainės administratorius turi teisę pranešti vartotojui apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius įvykius. Vartotojas visada gali atsisakyti pranešimų prenumeratos, nusiuntęs svetainės administratoriui pranešimą, pažymėtą „Atsisakymas bet kokių pranešimų apie naujus produktus, paslaugas ir specialius pasiūlymus“;

4.3. Interneto statistikos tarnybose surinkti anoniminiai Vartotojų duomenys naudojami informacijai apie Vartotojų veiksmus svetainėje rinkti ir svetainės bei jos turinio kokybei gerinti.

5. Slapukų naudojimas

5.1. Slapukai reikalingi tam, kad Vartotojai galėtų naudotis svetainėmis ir visomis jų funkcijomis, pavyzdžiui, prieiga prie saugomų svetainės dalių. Jei pageidaujama, Vartotojas gali blokuoti arba ištrinti slapukus, atitinkamai pakeisdamas naršyklės nustatymus, tačiau Vartotojai turi atsižvelgti į tai, kad tai turės įtakos tinkamam svetainių veikimui.

5.2. Analitiniai „slapukų“ failai renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudojasi svetainėmis. Jie leidžia svetainės administratoriui gauti informaciją apie tai, kas vartotojus domina svetainėse, ir atitinkamai patobulinti svetaines. Pavyzdžiui, slapukai parodo svetainės administratoriui, kurie svetainių puslapiai dažniausiai lankomi, padeda nustatyti sunkumus, su kuriais susiduriama naudojant svetaines, ir įvertinti rinkodaros našumą. Dėl šios priežasties svetainės administratorius turi galimybę apskritai nustatyti svetainės naudojimo tendencijas.

5.3. Vartotojai gali koreguoti slapukų naudojimą per savo naršyklės nustatymus. Jei vartotojas nusprendžia išjungti slapukus, jis vis tiek galės naudotis svetainėmis, nors kai kurios svetainių skiltys ir funkcijos neveiks. Visos naršyklės yra skirtingos. Norėdami suprasti, kaip išjungti slapukus naršyklėje, patikrinkite pagalbos meniu.

6. ASMENS DUOMENŲ Tvarkymo teisinės priežastys

6.1. Tinklalapio administratorius tvarko Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei juos užpildė ir (arba) atsiuntė Vartotojas savo nuožiūra per specialias formas, esančias svetainėje. Pildydamas atitinkamas formas ir (arba) išsiuntęs savo asmens duomenis Svetainės administratoriui, Vartotojas išreiškia sutikimą su šia Politika;

6.2. Tinklalapio administratorius tvarko anoniminius Vartotojo duomenis, jei tai buvo leidžiama Vartotojo naršyklės nustatymuose (buvo įjungtas slapukų saugojimas ir „JavaScript“ technologijos naudojimas).

7. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO, PERDAVIMO IR KITŲ RŪŠIŲ RINKINIAI

7.1. Svetainės administratoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas įgyvendinus teisines, organizacines ir technines priemones, būtinas, kad būtų visiškai laikomasi galiojančių teisinių reikalavimų asmens duomenų apsaugos srityje;

7.2. Svetainės administratorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad užkirstų kelią pašaliniams asmenims prieiti prie asmens duomenų;

7.3. Vartotojo asmens duomenys jokiomis aplinkybėmis niekada nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai;

7.4. Jei aptinkami bet kokie asmens duomenų netikslumai, Vartotojas gali juos atnaujinti, išsiųsdamas pranešimą svetainės administratoriui;

7.5. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis neribojamas. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, siųsdamas pranešimą svetainės administratoriui, pažymėtą „Sutikimo atšaukti asmens duomenų tvarkymą atšaukimas“;

7.6. Svetainės administratorius imasi šių priemonių, kad užtikrintų Vartotojo asmeninės informacijos saugumą:

7.7. Kadangi nėra visiškai patikimo būdo apsaugoti informaciją elektroninio saugojimo, apdorojimo ir perdavimo procese, svetainės administratorius, nepaisydamas visų įmonės pastangų, nesuteikia visiškos jos saugumo garantijos.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Vartotojas gali gauti bet kokių paaiškinimų, susijusių su jo asmens duomenų tvarkymu, susisiekęs su svetainės administratoriumi per kontaktinę formą svetainėje;

8.2. Šiame dokumente atsispindės bet kokie asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimai. Politika galioja neribotą laiką, kol ji nebus pakeista nauja versija;

8.3. Svetainės administratorius gali atnaujinti privatumo politiką, kad atspindėtų duomenų politikos pakeitimus. Jei iš esmės pasikeičia privatumo taisyklės apskritai ir ypač Vartotojo asmeninės informacijos naudojimo politika, Svetainės administratorius privalo apie tai pranešti dabartiniame svetainės puslapyje.

8.4. Vartotojas retkarčiais turėtų peržiūrėti šį puslapį, kad gautų naujausią informaciją apie privatumo politiką;

8.5. Bet kokie privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje;

8.6. Tik angliška Politikos versija turi teisinę galią, o vertimai į bet kurią kitą kalbą pateikiami tik informaciniais tikslais.

Rodyti daugiau